REGULAMIN

§1. Warunki uczestnictwa w zajęciach

a) Na zajęcia w szkole tańca może uczęszczać każdy, kto wykupi i posiada przy sobie ważny karnet.
b) Karnet należy wykupić u prowadzącego zajęcia po pierwszych zajęciach próbnych.

c) Cena karnetu określona jest na stronie internetowej. Zamieszczone tam ceny są aktualizowane na bieżąco.

d) Karnet obejmuje cztery lub osiem wejść na wybrane zajęcia. Prowadzący wpisuje osobie obecnej na zajęciach datę zajęć.

e) Karnet jest ważny miesiąc lub dwa – w zależności od wykupionej opcji.

f) Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych wejść na zajęcia. W razie wykupienia karnetu kwota ta jest odliczana od jego ceny.

g) Istnieją karnety łączone oraz karnety na dłuższe okresy czasu. Wszystkie propozycje zostaną uzgodnione z prowadzącym zajęcia.

h) Zasady udziału w zajęciach osób korzystających z kart rabatowych zostały opisane w zakładce karty rabatowe.

i) Szkoła może korzystać z podanych przez klientów e-maili i numerów telefonów w celu przekazywania ofert kursów. Adresy internetowe i numery telefonów są wykorzystywane wyłącznie przez szkołę, nie będą udostępniane osobom trzecim. Na prośbę kursantów ich dane będą z bazy danych usuwane.

§2. Zniżki i promocje

a) Zasady udziału w zajęciach osób korzystających z kart rabatowych zostały opisane w zakładce karty rabatowe.

§3. Zapisy na zajęcia, uczestnictwo w zajęciach

a) Zapisy odbywają się mailowo, telefonicznie, bądź z pomocą formularzy umieszczanych na odpowiednich stronach.

b) Miejsce w danej grupie zostaje zawsze potwierdzone przez szkołę.

c) Posiadacze kart Benefit Multisport muszą wcześniej uzgodnić, czy w danej grupie jest jeszcze miejsce.

d) Uczestnicy zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach.

e) Za braki wynikające z nieobecności kursantów prowadzący nie odpowiada.

f) Prowadzący może, ale czasu nie musi uzupełniać braków powstałych w wyniku nieobecności kursantów.

g) Uczestnicy powinni powiadomić prowadzących mailowo lub telefonicznie (sekretariat@danceglobe.pl, 665 95 95 95, 665 95 45 84) o nieobecności.

j) Uczestnicy proszeni są o punktualne pojawianie się na zajęciach.

§4. Strój

a) Na sali bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne dostosowane do ćwiczonej na kursie techniki.

b) Na zajęciach obowiązuje strój niekrępujący ruchów, dostosowany do ćwiczonej na kursie techniki. W opisie każdej techniki znajdują się sugestie dotyczące stroju i obuwia.

§5. Bezpieczeństwo na zajęciach

a) Prowadzący nie odpowiada za ćwiczenia wykonywane bez jego polecenia.

b) Prowadzący może zalecić wykonanie niektórych ćwiczeń w podziale na grupy w celu zwiększenia efektywności ćwiczenia i bezpieczeństwa.

c) Kursanci są zobowiązani do powiadomienia prowadzącego o przebytych kontuzjach i chorobach, które mogą mieć wpływ na zdrowie ćwiczącego.

d) W wyjątkowych przypadkach prowadzący może zabronić wykonywania pewnych ćwiczeń wybranym osobom.

e) Kursanci oświadczają, że ich stan zdrowia pozwala na wszystkie wykonywane na zajęciach ćwiczenia.

§6. Rejestrowanie zajęć

a) Rejestrowanie (foto, video) zajęć może odbywać się wyłącznie za zgodą prowadzącego i pozostałych kursantów.

b) Prowadzący może rejestrować fragmenty zajęć.

c) Prowadzący może wykonywać zdjęcia podczas prowadzenia zajęć.

d) Uzyskane przez prowadzącego materiały foto i video mogą być wykorzystywane przez szkołę na stronie internetowej, publikowane w internecie, a także do produkcji innych materiałów promocyjnych.

e) Uczestnicy mają prawo do ochrony swojego wizerunku. Mogą zatem nie brać udziału w filmowanych czy fotografowanych fragmentach zajęć.

§7. Zakup karnetu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu.